Línies d’investigació

Treballí durant diversos anys en tècniques de deconvolució i reconstrucció d’imatges aplicades a telescopis de rajos gamma, especialment basats en la tecnologia de màscares codificades, col·laborant en el disseny i en el desenvolupament de les missions de rajos gamma INTEGRAL, de l’Agència Espacial Europea, i LEGRI, a bord del satèl·lit Minisat 01 de l’INTA.

Després d’un postdoc al Centre d’Astrobiologia els meus interessos van derivar a l’estudi dels éssers vius des d’un punt de vista físic, dels sistemes complexos, i de com apareixen en ells comportaments crítics en la frontera caòtica, en l’emergència de complexitat i en l’autoorganització, desenvolupant una considerable tasca en diferents tipus de xarxes genètiques i xarxes booleanes aleatòries.

Amb els meus col·legues desenvoluparem el graf de visibilitat, una eina per a estudiar sèries temporals convertint-les en grafs, usant per a això la intervisibilitat mútua de les dades. El graf així obtingut és analitzat mitjançant eines estàndard de teoria de grafs, obtenint informació nova sobre la sèrie original.

Com astrònom, estic involucrat en el funcionament de l’Observatori d’Aras de los Olmos, i en el survey JPAS, que es durà a terme al nou Centre Astrofísic de Javalambre (Terol)./p>